Chuẩn Hoá Tiếng Anh - EMAS ®

Lịch học

Lịch học

Lịch học

Reviews (35145)

 

 Stt  Tên khoá học  Khai giảng  Thời gian Thời lượng
1

3 Bước Để Nói Chuẩn Tiếng Anh
(miễn phí)

26/11/2017

Sáng
08:30-12:00
Chủ Nhật

01 buổi
2

Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ

28/11/2017

Tối
18:00-20:30
T.Ba & Năm

04 tuần

3

Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ

27/11/2017

Tối
18:00-20:30

T. Hai & Tư

04 tuần

4

Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ

04/12/2017

Sáng
09:00-11:30
T. Hai & Tư

04 tuần

5

Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ

07/1/2018

Cả ngày
08:00-18:30
Chủ Nhật

02 tuần (7/1 & 14/1/2018)

6  Giao Tiếp Tiếng Anh Hằng Ngày
(Cấp 1)
4/12/2017

Tối
18:00-20:30
T.Hai & Tư

06 tuần
7 Giao Tiếp Tiếng Anh Hàng Ngày
(Cấp 1)
21/11/2017

Sáng
09:00-11:30
T.Ba & Năm

06 tuần
8 Giao Tiếp Tiếng Anh Hằng Ngày
(Cấp 1)
21/11/2017

Tối
18:00-20:30
T.Ba & Năm

06 tuần
9 Giao Tiếp Tiếng Anh Hằng Ngày
(Cấp 2)
4/12/2017

Tối
18:15-20:15
T. Hai-Tư

06 tuần
10

Giao Tiếp Tiếng Anh Công Sở
(Cấp 1)

27/11/2017

Tối
18:00-20:30
T. Hai-Tư

06 tuần
11 Giao Tiếp Tiếng Anh Công Sở
(Cấp 1)
28/11/2017

Tối
18:00-19:30
T. Ba-Năm-Bảy

06 tuần
12 Làm Chủ Ngữ Pháp Tiếng Anh 22/12/2017

Tối
18:00-20:30
T.Sáu-Bảy

06 tuần
13 Làm Chủ Kỹ Năng Viết Tiếng Anh 23/12/2017

Chiều
13:30-16:30
Thứ Bảy

06 tuần
14 IELTS 1 24/10/2017

Tối
18:00-20:00
T.Ba-Năm

08 tuần
15 IELTS 1 - Tối
18:00-20:00
T.Ba-Năm
08 tuần
16 IELTS 2 23/10/2017

Tối
18:00-20:00
T.Hai-Tư

08 tuần

 

 Tham khảo thông tin khóa học >> Tại đây

Đăng ký kiểm tra trình độ để được tư vấn và ưu tiên xếp lớp
NGAY HÔM NAY!

Hotline 0933.6966.37

Top

Facebook