Lịch học

Lịch học

Lịch học

Reviews (40777)

 

 Stt  Tên khoá học  Khai giảng  Thời gian Thời lượng
1

3 Bước Để Nói Chuẩn Tiếng Anh
(miễn phí)

22/11/2018

18:00-21:30

tối thứ Năm

01 buổi
2

Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ

13/11/2018

Sáng
9:00-11:30
T.Ba & Năm

04 tuần

3

Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ

12/11/2018

Tối
18:00-20:30

T. Hai & Tư

04 tuần

4

Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ

27/11/2018

Tối
18:00-20:30
T. Ba & Năm

04 tuần

5

Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ

25//11 & 2/12/2018

Cả ngày
08:00-18:30
Chủ Nhật

02 tuần

6  Giao Tiếp Tiếng Anh Hằng Ngày
(Cấp 1)
27/11/2018 Tối
18:00-20:30
T.Ba & Năm
06 tuần
7 Giao Tiếp Tiếng Anh Hàng Ngày
(Cấp 1)
 

Tối
18:00-20:30
T. Hai & Tư

06 tuần
8 Giao Tiếp Tiếng Anh Hằng Ngày
(Cấp 2)
15/10/2018

Tối
18:00-20:30
T. Hai & Tư

06 tuần
9 Giao Tiếp Tiếng Anh Hằng Ngày
(Cấp 2)
27/11/2018

Tối
18:15-20:15
T. Ba-Năm

06 tuần
10

Giao Tiếp Tiếng Anh Công Sở
(Cấp 1)

3/12/2018

Tối
18:00-20:00
T. Hai-Tư

06 tuần
11 Làm Chủ Ngữ Pháp Tiếng Anh 7/12/2017

Tối
18:00-20:30
T.Sáu-Bảy

06 tuần
12 Làm Chủ Kỹ Năng Viết Tiếng Anh 20/10/2018

Chiều
13:30-16:30
Thứ Bảy

06 tuần
13 Chuẩn Giọng Tiếng Anh Thực Hành 20/11/2018

Tối
18:00-20:30
T. Ba-Năm

N/A
14 N/A - N/A N/A

 

 Tham khảo thông tin khóa học >> Tại đây

Đăng ký kiểm tra trình độ để được tư vấn và ưu tiên xếp lớp
NGAY HÔM NAY!

Hotline 0933.6966.37

Top

Facebook