Lịch học

Lịch học

Lịch học

Reviews (39987)

 

 Stt  Tên khoá học  Khai giảng  Thời gian Thời lượng
1

3 Bước Để Nói Chuẩn Tiếng Anh
(miễn phí)

23/9/2018

08:30-12:00

01 buổi
2

Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ

17/9/2018

Sáng
9:00-11:30
T.Hai & Tư

04 tuần

3

Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ

24/9/2018

Tối
18:00-20:30

T. Hai & Tư

04 tuần

4

Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ

11/9/2018

Tối
18:00-20:30
T. Ba & Năm

04 tuần

5

Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ

21 & 28/10/2018

Cả ngày
08:00-18:30
Chủ Nhật

02 tuần

6  Giao Tiếp Tiếng Anh Hằng Ngày
(Cấp 1)
4/9/2018 Tối
18:00-20:30
T.Ba & Năm
06 tuần
7 Giao Tiếp Tiếng Anh Hàng Ngày
(Cấp 1)
8/10/2018

Tối
18:00-20:30
T. Hai & Tư

06 tuần
8 Giao Tiếp Tiếng Anh Hằng Ngày
(Cấp 2)
15/10/2018

Tối
18:00-20:30
T. Hai & Tư

06 tuần
9 Giao Tiếp Tiếng Anh Hằng Ngày
(Cấp 2)
11/9/2018

Tối
18:15-20:15
T. Ba-Năm

06 tuần
10

Giao Tiếp Tiếng Anh Công Sở
(Cấp 1)

28/08/2018

Tối
18:00-20:00
T. Hai-Tư

06 tuần
11 Giao Tiếp Tiếng Anh Công Sở
(Cấp 1)
25/9/2018

Tối
18:15-20:15
T. Ba-Năm

06 tuần
12 Làm Chủ Ngữ Pháp Tiếng Anh 12/10/2017

Tối
18:00-20:30
T.Sáu-Bảy

06 tuần
13 Làm Chủ Kỹ Năng Viết Tiếng Anh 20/10/2018

Chiều
13:30-16:30
Thứ Bảy

06 tuần
14 Chuẩn Giọng Tiếng Anh Thực Hành 16/10/2018

Tối
18:00-20:30
T. Ba-Năm

N/A
15 N/A - N/A N/A

 

 Tham khảo thông tin khóa học >> Tại đây

Đăng ký kiểm tra trình độ để được tư vấn và ưu tiên xếp lớp
NGAY HÔM NAY!

Hotline 0933.6966.37

Top

Facebook