Chuẩn Hoá Tiếng Anh - EMAS ®

Lịch học

Lịch học

Lịch học

Reviews (39100)

 

 Stt  Tên khoá học  Khai giảng  Thời gian Thời lượng
1

3 Bước Để Nói Chuẩn Tiếng Anh
(miễn phí)

1/8/2018

19/8/2018

18:00-21:30

08:30-12:00

01 buổi
2

Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ

27/8/2018

Sáng
9:00-11:30
T.Hai & Tư

04 tuần

3

Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ

6/08/2018

Tối
18:00-20:30

T. Hai & Tư

04 tuần

4

Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ

21/08/2018

Tối
18:00-20:30
T. Ba & Năm

04 tuần

5

Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ

 

Cả ngày
08:00-18:30
Chủ Nhật

02 tuần

6  Giao Tiếp Tiếng Anh Hằng Ngày
(Cấp 1)
28/08/2018 Tối
18:00-20:30
T.Ba & Năm
06 tuần
7 Giao Tiếp Tiếng Anh Hàng Ngày
(Cấp 1)
 

Tối
18:00-20:30
T. Hai & Tư

06 tuần
8 Giao Tiếp Tiếng Anh Hằng Ngày
(Cấp 2)
10/09/2018

Tối
18:00-20:30
T. Hai & Tư

06 tuần
9 Giao Tiếp Tiếng Anh Hằng Ngày
(Cấp 2)
 

Tối
18:15-20:15
T. Ba-Năm

06 tuần
10

Giao Tiếp Tiếng Anh Công Sở
(Cấp 1)

28/08/2018

Tối
18:00-20:00
T. Hai-Tư

06 tuần
11 Giao Tiếp Tiếng Anh Công Sở
(Cấp 1)
 

Tối
18:15-20:15
T. Ba-Năm

06 tuần
12 Làm Chủ Ngữ Pháp Tiếng Anh 17/08/2017

Tối
18:00-20:30
T.Sáu-Bảy

06 tuần
13 Làm Chủ Kỹ Năng Viết Tiếng Anh 21/7/2018

Chiều
13:30-16:30
Thứ Bảy

06 tuần
14 N/A N/A

N/A

N/A
15 N/A - N/A N/A

 

 Tham khảo thông tin khóa học >> Tại đây

Đăng ký kiểm tra trình độ để được tư vấn và ưu tiên xếp lớp
NGAY HÔM NAY!

Hotline 0933.6966.37

Top

Facebook